Comparteix! CICPAC Comisió Interlocutora de Protectores d'Animals de Catalunya

ADHESIÓ A LA CIPAC

La Comissió Interlocutora de Protectores d'Animals de Catalunya (CIPAC) va néixer amb l´objectiu de sumar els esforços de les entitats de protecció dels animals a més a més de vetllar pels interessos de les mateixes. Es va constituir legalment al març del 2011, tot i que des de l’any 2007 ha estat treballant voluntàriament a petició de diverses administracions, com el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, intentant ser un sol interlocutor, elaborant el Reglament de la Llei de Protecció dels Animals i fent la comunicació més fluida amb les entitats de protecció animal.

La CIPAC compta amb una junta directiva formada bàsicament per entitats de protecció animal legalment constituïdes i empren accions legals per protegir els animals, elabora projectes i protocols tècnics en gestió d´animals, assessora tots els agents socials que intervenen amb la protecció dels animals i elabora i executa campanyes de sensibilització.

La CIPAC vetlla pels interessos de les entitats de protecció adherides i actua com a mediador davant de problemes amb les administracions locals a més a més de representar-les davant dels agents socials que tenen a veure amb la protecció dels animals.

L´adhesió a l´Ass. CIPAC és gratuïta per totes les entitats de protecció animal .

PER ENVIAR LES VOSTRES SOL-LICITUDS

Podeu enviar les vostres sol-licituds signades pel vostre president/a i amb el segell de l'entitat per:

  • Mail a info@cipac.cat
  • Fax al 93 463 96 33
  • Correu ordinari a CIPAC - Rambla Prim, 155-157 entresuelo 1ª – 08020 Barcelona.
CIPAC
Disseny: disnotwork.com | Programació: tunait