Comparteix! CICPAC Comisió Interlocutora de Protectores d'Animals de Catalunya

CIPAC DEMANA AL COL.LEGI DE VETERINARIS QUE RECTIFIQUI

CIPAC DEMANA AL COL.LEGI DE VETERINARIS QUE RECTIFIQUI

RESPOSTA DE LA CIPAC AL COMUNICAT DEL COL·LEGI DE VETERINARIS DE BARCELONA I AL CONSELL DE COL·LEGIS DE VETERINARIS DE  CATALUNYA EN RELACIÓ A LES CARTILLES SANITÀRIES

Des de la CIPAC, els fem arribar la nostra resposta en relació al comunicat que consta a la seva web, en el què, amb una absoluta manca de rigor, afirmen qüestions absolutament falses, el que està provocant una innecessària alarma social entre els usuaris dels microxips (veterinaris, centres d’acollida i propietaris d’animals).

En cursiva ressaltem les afirmacions publicitades pel Col·legi de Veterinaris de Catalunya.

1.- Detectades cartilles sanitàries veterinàries que no compleixen els requisits legals mínims establerts per aquests documents sanitaris d'ús exclusiu veterinari

Respecte a aquesta afirmació, els requerim per què informin als usuaris de quins són els suposats requisits legals mínims establerts, ja que, no ha hi ha absolutament cap normativa que reguli els requisits que han de complir les cartilles, doncs les mateixes són simplement un suport documental de les intervencions que fan els veterinaris.

2.- El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha presentat una denúncia davant la Generalitat ja que poden afavorir l'intrusisme professional.

L’intrusisme professional és l’exercici fraudulent d’una professió sense la titulació necessària. I és una infracció de caire penal.

Que el seu col·legi publiciti en un comunicat, acusant d’intrusisme a tot el col·lectiu que utilitza les cartilles sanitàries què no són les seves, comporta un pressumpte delicte de calumnies.

Les cartilles utilitzades per les entitats de protecció animal, són un suport documental de les intervencions realitzades per veterinaris, les quals venen certificades amb la seva signatura. Afirmar aquesta qüestió, per algun cas aïllat que s’hagi detectat i publicitar-la a la seva web,  insistim, és calumniar a tot el col·lectiu d’ONGs.

3.- Aquestes cartilles no han estat dissenyades per veterinaris, no les distribueixen els col·legis veterinaris catalans i no compleixen els requisits legals mínims establerts per a aquest tipus de documents d'ús exclusiu veterinari.

Cap normativa obliga a què el suport documental de les intervencions veterinàries hagi d’estar dissenyat, ni distribuït per veterinaris.

4.- Tampoc no tenen cap tipus de reconeixement oficial.

Insistim, les cartilles sanitàries no han de tenir cap reconeixement oficial, són simplement un suport documental, com pot ser-ho un simple certificat del veterinari què verifica que ha fet una intervenció.

5.- El COVB recomana als veterinaris que atenguin un pacient amb un d’aquests documents que ho comuniquin per correu electrònic a  deontologia@covb.cat o al 932112466 (ext. 6. Ivana Jacob). Cal adjuntar o enviar l'original o la fotocòpia del document. 

Emetre una ordre d’aquest tipus al seus col·legiats, infringeix frontalment la llei de protecció de dades personals. Recomanar als veterinaris que els remetin còpia del document a on consten dades personals dels seus clients és incitar-los a incomplir la llei de protecció de dades i poden ser sancionats greument.

6.- Perquè l'atenció al pacient pugui continuar amb les garanties veterinàries, s'ha d'obrir una cartilla nova oficial del CCVC i anotar en ella els tractaments efectuats. Recordem l'obligació dels veterinaris de consignar les dades de les vacunacions i altres actuacions sanitàries en la cartilla oficial editada pel Consell (verd per a gossos, gats i fures; i rosa per exòtics), com a document sanitari oficial d'ús exclusiu veterinari, que permet la traçabilitat i que assegura una atenció veterinària a l'animal.

Realitzar aquestes afirmacions, sense cap rigor, afavoreix l’alarma social, essent absolutament fals què per garantir l’atenció deguda a un animal s’ha d’obrir una cartilla nova (imposant la seva), quan els animals tractats ja tenen garantida la seva atenció amb qualsevol suport documental en el que consti la signatura d’un veterinari, encara que no sigui la cartilla del CCVC, obligar a l’ús exclusiu d’aquesta cartilla, pot suposar una coacció al facultatiu, i provoca la pràctica del monopoli de mercat,  vulnerant així el dret a la competència.

7.- Per part d'aquest Consell ja s'han iniciat les accions corresponents contra les entitats de les quals es té coneixement que fan servir aquestes cartilles, ja que s'inclou una referència a l'AIAC i es facilita el seu número de telèfon sense que se'ns hagi demanat l’autorització corresponent per a l'ús d'aquesta marca.

La referència a l’AIAC què s’inclou a les cartilles sanitàries  "Cartilla sanitària veterinària. Catalunya" i "Cartilla felina" de la Plataforma Gatera, és amb l’ànim de dotar als posseïdors i propietaris d’animals del màxim d’eines per trobar al seu animal perdut, entenem què aquesta és la filosofia de l’AIAC, o la que hauria de ser, entenem què la filosofia de l’AIAC ha de ser la de protegir als animals i col·laborar en la recuperació dels mateixos en cas de pèrdua, i què per tant no hauria de ser objecte de denuncia publicitar el seu arxiu en cas de pèrdua, d’altra forma perdria aquest arxiu el seu propi objecte. No envà ells mateixos es publiciten en medis periodístics i públics, i ho mantenen a la seva pròpia pàgina web.

Publicitat a la web del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya:

http://www.veterinaris.cat/CONSELL/cat/aiac.asp

L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) és un servei que des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, s’ofereix als ciutadans posseïdors d’animals de companyia, amb la intervenció directa dels veterinaris, i que permet localitzar-los quan els seus animals, degudament identificats, són trobats. 

Publicitat a la Vanguardia de 28 de maig del 2014 publicitant l’Aiac:

http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20140528/54409395010/l-arxiu-d-identificacio-d-animals-de-companyia-contribueix-a-recuperar-mes-de-5-000-mascotes.html

La “Cartilla sanitària veterinària. Catalunya" inclou la menció a l’Aiac, com a ressò de la seva pròpia publicitat, i per informar del màxim d’eines per a garantir la trobada dels animals perduts.

La CIPAC es reserva les accions legals oportunes per denunciar les presumptes calumnies i coaccions a les què han estat sotmeses de forma pública, les entitats de protecció animal que la componen i les presumptes infraccions en relació a la competència de mercat i inducció a revelació de dades personals als seus col·legiats per part del Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

Comunicat del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya

 

 • 8 feb 2017

  6a. CAMPANYA SOC RESPONSABLE

  6a. CAMPANYA SOC RESPONSABLE

  Comença la 6a edició de la campanya Sóc Responsable de FAADA per identificar i esterilitzar animals de companyia a preus reduïts. A partir del dia 1 de febrer, els ciutadans de Catalunya i Madrid ja poden inscriure’s a la web www.socresponsable.org per poder i...

  Llegir complert

 • 18 ene 2017

  RESOLUCIÓ FINAL DEL TRIBUNAL CATALĄ DE DEFENSA DE LA COMPETČNCIA

  RESOLUCIÓ FINAL DEL TRIBUNAL CATALĄ DE DEFENSA DE LA COMPETČNCIA

  El Novembre del 2014, la Comissió Interlocutora de Protectores d’Animals de Catalunya(CIPAC)) va interposar una denúncia a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) contra el Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya (CCVC) i el Col·legi Ofic...

  Llegir complert

 • 18 oct 2016

  Reubicados 7 cachorros de cane corso procedentes de un criador ilegal

  Reubicados 7 cachorros de cane corso procedentes de un criador ilegal

  El pasado 27 de septiembre los Mossos d’Esquadra de Medi Ambient contactaron con laCIPAC -Comissió Interlocutora de Protectores d'Animals de Catalunya,  para solicitar colaboración para la reubicación de 7 cachorros de cane corso procedentes ...

  Llegir complert

 • 26 jul 2016

  CAMPANYA "POSA'M EL XIP"

  CAMPANYA

  La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha posat en marxa una campanya sobre la identificació d'animals de companyia "Posa'm el xip". Després de molts anys de sol.licitar des de la CIPAC a la Generalitat una campanya record...

  Llegir complert

 • Cada any
  s’abandonen
  més de 30.000
  animals de
  companyia a
  Catalunya
  Molts acaben
  morts o malvivint
  al carrer i d’altres
  acaben saturant
  les gosseres
  El 25% dels
  gossos i el 47%
  dels gats que
  entren als centres
  són cadells
  menors de 4 mesos
  L’entrada d’animals
  als centres es
  produeix durant
  tot l’any, no
  només a l’estiu
  CIPAC
  Disseny: disnotwork.com | Programació: tunait